Məcun qaynaq(Universal wervendbar) 40gr

Məcun qaynaq(Universal wervendbar) 40gr

Code: S 50040

Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

Məcun qaynaq(Universal wervendbar)

İstifadə edildiyi yerlər: 

Bütün metallarda, taxta, daş, mərmər, keramika, vs.bir çox maddələrdə istifadə edə bilərsiniz. Ayrica,yapışdırılacak maddələrin bir-biriylə eyni olması da lazım deyil.quruduqdan sonra, turşu, yağ. vs.mayelərdən təsirlənməz. Şüşənin taxtaya, taxtanın dəmirə, mərmərin şüşəyə kimi fərqli maddələrin bir-biri ilə yapışdırılmasında  ,köhnəlmiş diş və yivlərin, məğlub olmasında, dolğu maddəsi olaraq əyilmiş səthlərin düzəldilməsində.su, maye yanacaq tankları və təsisat sızıntılarının dayandırılmasında, dəliklərin bağlanılmasında, mühərrik blok çatlaqlarının təmirində, radiator dəliklərinin, bağlanılmasında, dəniz vasitələrində, avtomobillərdə, karvanlarda, su borularında.hovuz, duş, akvarium kimi mühitlərin təmirində. Sənaye və avtomobil sektorundakı hər cür təmir işinə günəş enerjisi ilə istilik sistemlərinin ən geniş mənada hər cür təmirində.ağılınıza gələ biləcək daha minlərlə təmir üçün.

Texniki xüsusiyyətləri:

İstiliyə dözüm:+200°.təzyiqədözüm:800 kp/cm².Çəkməyə dözüm:300kp/cm².Quruma müddəti,otaq istiliyidə:3 saat. Quruduqdan sonra;Boyana bilər, dəlinə bilər, ağardılabilərbilər.son istifadə etmə tarixi:Qarışdırılmadan otaq istiliyində 3ilsoyuducunda 5il

 

Scroll To Top