Məcun qaynaq (Universal wervendbar) (100gr)

Məcun qaynaq (Universal wervendbar) (100gr)

Rating: 08
Code: S 50100

Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare
 
Məcun qaynaq (Universal wervendbar)
 
İstifadə edildiyi yerlər: bütün metallarda, taxta, daş, mərmər, keramika, vs. bir çox maddələrdə istifadə edə bilərsiniz.
Ayrica,yapışdırılacak maddələrin bir-biriylə eyni olması da lazım deyil.quruduqdan sonra, turşu, yağ. vs. mayelərdən təsirlənməz. Şüşənin taxtaya, taxtanın dəmirə, mərmərin şüşəyə kimi fərqli maddələrin bir-biri ilə yapışdırılmasında, köhnəlmiş diş və yivlərin, məğlub olmasında, dolğu maddəsi olaraq əyilmiş səthlərin düzəldilməsində. su, maye yanacaq tankları və təsisat sızıntılarının dayandırılmasında, dəliklərin bağlanılmasında, mühərrik blok çatlaqlarının təmirində, radiator dəliklərinin, bağlanılmasında, dəniz vasitələrində, avtomobillərdə, karvanlarda, su borularında. hovuz, duş, akvarium kimi mühitlərin təmirində. Sənaye və avtomobil sektorundakı hər cür təmir işinə günəş enerjisi ilə istilik sistemlərinin ən geniş mənada hər cür təmirində. ağılınıza gələ biləcək daha minlərlə təmir üçün.
 
Texniki xüsusiyyətləri: İstiliyə dözüm:+200°.təzyiqə dözüm:800 kp/cm².Çəkməyə dözüm:300 kp/cm².Quruma müddəti, otaq istiliyidə: 3 saat. Quruduqdan sonra;Boyana bilər, dəlinə bilər, ağardılabilər bilər. son istifadə etmə tarixi:Qarışdırılmadan otaq istiliyində 3il soyuducunda 5il

by stanimir leshtarski, 08 Feb 2017

lepiloto e super. super izgodno i idealno se obrabotva

Scroll To Top