Epoxy Adhesive - 40g

Epoxy Adhesive - 40g

Code: S 50040
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

 

SUN-FIX            UNIVERSAL VERWENDBAR   

   (Kit-zavaruva~)             Artikal br. S 50040

 

MESTO NA PRIMENA: Ovoj ~udesen lepak mo`ete da go koristite za lepewe na metali, drveni proizvodi, kamen, mermer, staklo i mnogu drugi materii i materijali. Ne e zadol`itelno materijalite {to se lepat da bidat ednorodni. Po su{eweto, vrz lepakot nemaat vlijanie kiselinski, masleni ili drugi dejstva. Se koristi za lepewe na  raznorodni materii kako staklo so drvo, drvo so `elezo, mermer so staklo i dr., za podnovuvawe na zap~enici; kako polne` za poramnuvawe na neramni povr{ini; za zapirawe na istekuvawe vo cisterni za voda i gorivo; za zatvarawe na dupki i otvori; za popravka na puknatini vo motorot; za zatvarawe na dupki vo radiatorite na parea; za popravka na brodovi, kaj avtomobilite, karavanite, kanalizaciski cevki, pri popravki na bazeni, bawi, akvariumi, za sekakov vid na popravki vo industrijata i avtomobilskiot sektor, za renovirawe vo naj{iroka smisla, vo sistemite za zatopluvawe so son~eva energija i u{te mnogu drugi popravki.

TEHNI^KI KARAKTERISTIKI: Otpornost na temperatura: do +200°C Otpornost na pritisok: 800 kp/cm2 Otpornost na optegnuvawe: 300 kp/cm2. Vreme na su{ewe pri sobna temperatura: 3 ~asa. Trajnost vo neizme{ana sostojba pri sobna temperatura: 3 godini. Trajnost pri ~uvawe vo fri`ider: do 5 godini. Mo`e da se farba, da se dup~i i da se {mirgla. Po`elno e da se koristi na sobna temperatura.

Scroll To Top