Epoxy Adhesive QUICK

Epoxy Adhesive QUICK

Code: S 50002
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

 

SUN-FIX         QUICK

(Kit-zavaruva~)           Artikal Br. S 5002

 

MESTO NA PRIMENA: Se koristi za zatvarawe na puknatini i dupki, za zapirawe na istekuvawa; kako materjal za pokrivawe koj slu`i kako za{tita vo suvi, vla`ni ili mokri sredini. Se koristi kako za popravka na cevki, kolena na cevki, higiensko-sanitarni pomagala, bakarni oluci i bakarni, grea~i na voda, cevki sprovodnici na toplina, vo klima instalaciite na ladilnicite, cisterni za voda, metali, drveni povr{ini, stakla, keramika, beton, vo golem broj na tvrdi plasti~ni povr{ini vklu~uvajki i fiberglas i vo golem broj na drugi popravki.

TEHNI^KI KARAKTERISTIKI: Otpornost na temperatura: od -35 do +120°C, za kratko vreme do +150°C. Otpornost na pritisok: 84 N/mm2. Otpornost na optegnuvawe: 20N/mm2. Po su{eweto mo`e da se {mirgla, da se dup~i so borma{ina i da se farba. Kitot e otporen na dejstvoto na hemiskite materii. Vreme na su{ewe pri sobna temperatura 18-25°C: 60 minuti. Trajnost: minimum 18 meseci. Po`elno e da se koristi pri sobna temperatura.

 

Scroll To Top