Epoxy Liquid Adhesive LIQUID

SUN-FIX Epoxy Liquid Adhesive LIQUID

Code: S 50003
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

 

SUN-FIX         LIQUID 

(Te~en zavaruva~)  Artikal Br. S 5003

 

MESTO NA PRIMENA: Mnogu silen epoksi lepak, koj se sostoi od 2 komponenti. Poradi te~nata sostojba vo koja se nao|a celosno proniknuva vo materjalot koj se poprava. Otporen e na udari i pritisok. Brzo se stvrdnuva. Se koristi kaj site vidovi tvrdi materjali, staklo, mermer, keramika, drveni i tvrdi plasti~ni povr{ini i u{te kaj mnogu drugi popravki.

 TEHNI^KI KARAKTERISTIKI: Otpornost na temperatura: do +145°C. Otpornost na pritisok: 800 kp/cm2. Otpornost na optegnuvawe: 300kp/cm2. Vreme na su{ewe pri sobna temperatura : 30 minuti. Trajnost vo neizme{ana  sostojba: 2 godini. Mo`e da se boi, da se dup~i i da se {mirgla.                                                                                                             Po`elno e da se koristi pri sobna temperatura. 

 

Scroll To Top