Plastic Liquid Adhesive PLASTIKBOND

Plastic Liquid Adhesive PLASTIKBOND

Code: S 50004
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

 

SUN-FIX                   PLASTIKBOND     

      (Plasti~en bond)  Artikal Br. S 5004

 

 

MESTO NA PRIMENA: Mnogu silen, plasti~en lepak koj se sostoi od 2 komponenti. Se javuva kako efikasno sredstvo vo mestoto kade {to normalnite lepaci ne se efektivni. Mnogu e silen i otporen na udari. Mo`e da se koristi na mnogu mesta za razli~ni celi. Posebno se koristi za lepewe na tvrdi plasti~ni povr{ini edna so druga ili so drug tvrd materijal. Isto taka i za lepewe na tamponi na avtomobili ili karoserii, za lepewe na ogledala, popravki na farovi i {topovi, duri i kaj popravki na site metalni delovi na prevoznite sredstva.

NA^IN NA UPOTREBA: Odse~ete ja glavi~kata na tubata. Pritiskajte go in`ektorot od dole, istiskajte od dvete sostojki ednakvi koli~ini i izme{ajte gi so edna ~epkalka. Povr{inite vrz koi {to }e se koristi lepakot treba da bidat dobro is~isteni i pred se obezmasteni. Najmnogu do 3 minuti nama~kajte ja povr{inata {to ke bide zalepena. Po 4-6 minuti lepakot po~nuva da se stvrdnuva, a po 60 minuti mo`e da se {mirgla i da se boi.  Celosnoto vtvrdnuvawe na lepakot trae 24 ~asa.                                 

Po`elno e da se koristi na sobna temperatura.

 

Scroll To Top