Quick Adhesives

Quick Adhesives

Code: S 50020
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

SUN-FIX     SEKUNDEN KLEBER  

  (Brzo zalepuva~ki lepak) Artikal Br. S 50020

 

 

MESTO NA PRIMENA: Se koristi za lepewe na razli~ni vidovi metali, gumi, porcelan, keramika, drvo, ko`a i plasti~ni povr{ini.

TEHNI^KI KARAKTERISTIKI: Zalepuva momentalno. Ne ja rastopuva povr{inata {to se lepi i e bez primesi. Ekonomi~no i e lesno za primena. Najva`no e {to kaj ise~eni ili izre`ani materijali poka`uva efikasno sprotivstavuvawe na silite na optegnuvawe. Otporen e na temperatura od -20 do +80°C. Otporen e i na mnogu hemiski materii za nekolku sekundi. Trajnost na temperatura +20°C : minimum 6 meseci. A na +5°C pribli`no 12 meseci. Da se ~uva vo temni i ladni prostorii. Po`elno e da se koristi na sobna temperatura.

 

Scroll To Top