SUNFIX 50ml (LOCK SF 99-243)

SUNFIX 50ml (LOCK SF 99-243)

Code: S 52435
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare
SUN-FIX LOCK SF 99-243 Artikal Br. S 52435 MESTO NA PRIMENA: Se koristi kaj site vidovi na zavrtki i navrtki so cel da se onevozmo`i nivno razlabavuvawe. Ovoj univerzalen lepak mo`e da se is~isti od povr{inata na koja {to e koristen so pomo{ na alat kako {trafciger, klu~ i dr. Po su{eweto e otporen na dejstvoto na masla. TEHNI^KI KARAKTERISTIKI: Se koristi za popolnuvawe na puknatini do 0.25mm. Efektiven e na temperatura od -60C do +150C. Dostignuva otpornost na odlepuvawe po 30 minuti. Otpornost na kr{ewe 3 N/ mm2 (435bf/in2) za 3 ~asa. Ne ja zagaduva vodata za piewe, lepakot ne e toksi~en. Po`elno e da se koristi na sobna temperatura.
Scroll To Top